Innehåller LED-lampor någon gas?

WP Upload Directory not writable! Check file and directory permissions
En fråga som återkommer ibland handlar om det här med LED-lampor och hur miljövänliga de egentligen är, man har ju hört att det finns gas som inte är så nyttig i olika typer av lampor. Det finns ingen gas i LED-lampor. Ljuset kommer från elektroniska små komponenter, lysdioder, som avger ljus när man leder ström ...