Spotlights i köket och ljuseffekt i lux

När man arbetar i köket behövs ett klart och ganska kraftigt ljus på arbetsytan. Man mäter hur kraftigt belyst en yta är genom att mäta ljuseffekten i Lux (lx) som är Lumen per kvadratmeter. Man kan via egenskaperna på ljuskällorna beräkna hur stort ljusflöde som träffar ytan och ange värdet i Lux för att bedöma hur många spotlights som behövs.

Vi tycker att man klarar sig rätt bra i köket vid arbetsbänken om man uppnår 500 lux på arbetsbänken. Man kan mäta upp ett värde antingen via en luxmeter eller ännu enklare via en app i mobiltelefonen som ger en fingervisning för hur man ligger till. Allmänbelysningen i köket bör ligga på i alla fall 200 lux räknat i höjd ungefär som arbetsbänken på 80-90 cm höjd.

LED puck edison

En LED downlight  för köksinstallationer som vi säljer i butiken pålyset.se ger 146 lm. Om arbetsbänken är 60 cm djup och 2 meter lång uppnår man rätt ljusstyrka med 5-6 sådana downlights, eftersom det allra mesta ljuset når köksbänken tack vare spridningen på 120 grader.

Något man också ska tänka på när man installerar sina spotlights är att man behöver det vertikala ljuset som gör att man kan arbeta med händerna en bit ovanför arbetsytan. Det kan vara lämpligt att montera spottarna med ett avstånd så att man har ett överlapp på ljusbilderna på 50%. För en köksbänk där det är 50 cm mellan arbetsytan och skåpen hamnar det i så fall en spot var 40:e cm.

Om man ska belysa en yta som är kortare, kanske bara 80 cm bred kan det ändå löna sig att montera en spot i varje hörn av skåpet i stället för bara en mitt på. Har man bara en kan det hända att man inte har något bra ljus i utkanten på bänkytan när man lyfter händerna 20-30 cm ovanför bänkytan.

När man monterar sina spotlights kan det vara lockande att montera dem mitt under överskåpen, men tänk på att ljuset helst ska hamna mitt över arbetsytan och därför bör monteras en bit mot framkanten i överskåpen.

Det finns givetvis många sätt att räkna beroende på ljuskälla och här finns säkert många rätt och fel sätt. Vi anser att man med fördel väljer ett ljus med 3000K och god färgåtergivning för att få ett bra ljus att arbeta i. Ljuset kring 3000K ger bra kontraster och gör det lätt att arbeta med precisionsarbete.